duyusal kuramlar ne demek?

 1. Maslow (ihtiyaçlar hiyerarşisi)rogers (benlik gelişimi)

duyusal kuram

 1. Gestalt yaklaşımından yararlanan ve insanı merkeze alan bir yaklaşımdır.

duyusal

 1. Duyu ile ilgili.
 2. En küçük bir uyarıma tepki gösteren.
 3. Duyularla alınan hazlara ilişkin olan.
 4. Duyu organları üzerine etkili olma durumu, organoleptik.
 5. Duyuyla ilgili.
 6. (en)Sensory.
 7. (en)Sensitive.
 8. (en)Sensorial.
 9. (en)Sensorial duysal.
 10. (fr)Sensitif

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyusal kuramduyusalduyusal analizduyusal benlikduyusal değerlendirmeduyusal deneyduyusal duyumlarduyusal motorduyusal sinir sonlanmalarıduyuduyu alıcılarduyu alıcılarıduyu ayağıduyu kaldıranduyduy prizduyalduyanduyan kimsekuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın