duyusal kuram ne demek?

 1. Gestalt yaklaşımından yararlanan ve insanı merkeze alan bir yaklaşımdır.

duyusal kuramlar

 1. Maslow (ihtiyaçlar hiyerarşisi)rogers (benlik gelişimi)

duyusal analiz

 1. Üründeki kaliteyle ilgili değişimlerin duyu organlarıyla belirlenmesi, beş duyuyla yapılan analizler, organoleptik analiz.
 2. (en)Sensorial analysis.

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyusal kuramlarduyusal analizduyusal benlikduyusal değerlendirmeduyusal deneyduyusal duyumlarduyusalduyusal motorduyusal sinir sonlanmalarıduyuduyu alıcılarduyu alıcılarıduyu ayağıduyu kaldıranduyduy prizduyalduyanduyan kimsekuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın