durub u emsal i osmaniyye ne demek?

 1. Bk. atasözü

atasözü

 1. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb.
 2. Eski kuşakların denemelerinden kalma yol gösterici, akıl verici yargı ve öğüt : Ak akçe kara gün içindir; Gülme komşuna gelir başına; Damlaya damlaya göl olur vb.
 3. (en)Proverb.
 4. (en)Adage.
 5. (en)Saying.
 6. (en)Byword.
 7. (en)Gnome.
 8. (en)Rede.
 9. (en)Aphorism.
 10. (en)Dictum.

durub

 1. Darb kelimesinin çoğul anlamlısı.
 2. Döğmeler, vurmalar, darblar.

durubay

 1. Duru-bay.

u

 1. U, İngiliz alfabesinin yirmi birinci harfi
 2. U şeklinde şey
 3. Urasil.
 4. Uridin. S.Enzim birimi.
 5. Uranyum.
 6. Soylu
 7. Uranium.

emsal

 1. Benzer
 2. Yaşıt, eş, denk
 3. Örnek.
 4. Kat sayı.
 5. Askerlikte yükümlülerden birlikte son yoklama işlemine tâbi tutulan veya tutulması gereken doğumlular, sevkte ise, birlikte sevk edilmesi gereken celp grubudur.
 6. 1. kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. numuneler, örnekl 3. eş benz 4. yatış denk. 5. katsayı.
 7. Benzer, eş, yaşıt.
 8. (Misal. C.) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 9. (en)Equal.
 10. (en)Peer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durubdurubaydurubu emsalduruduru açınıkduru denklemiduru sesdurualpdurdur bakayımdur bindur durakdur durak yokuU 50u beamu belgesiu biçimi eğriu biçimli dağılımu boatu boltu borusuu cıvatasıababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın