durmaz devinim ne demek?

 1. Erke sağlamadan sürüp gidecek bir devinim. (Isıldevimbilime göre böyle bir devinim gerçekleşemez, düşseldir.)
 2. (en)Perpetual motion.
 3. (fr)Mouvement perpétuel

durma

 1. Durmak işi.
 2. Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.
 3. (en)Cessation.
 4. (en)Halt.
 5. (en)Letup.
 6. (en)Pause.
 7. (en)Rest.
 8. (en)Stand.
 9. (en)Stop.
 10. (en)Stoppage.

durma bacağı

 1. Ayakta duruşlarda, vücudun ağırlığını taşıyan bacak.

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş
 10. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durmadurma bacağıdurma evresidurma ışıtacıdurma kodudurdur bakayımdur bindur durakdur durak yokdevinimdevinim bilimidevinim evresidevinim sürçmesidevinim yollandevinimde uyuşumdevinimlidevinimli bakımlıkdevinimli büklümdevinimli örtüdevindevin duyumudevindiricidevindirmedevindirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın