devinimde uyuşum ne demek?

 1. İki ya da daha çok çekime bölünmüş devinimin, kesiksiz, akıcı biçimde görünmesini sağlayan uyuşum çeşidi.
 2. (en)Matching of actions, match action.
 3. (fr)Raccord dans le mouvement, raccord de mouvement

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş
 10. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme

devinim bilimi

 1. (en)Kinesiology.

uyuşum

 1. Uyuşma durumu, uyuşurluk
 2. İki çekim arasında hareket, anlam, ışık, dekor, donatım, oyun bakımlarından aykırılık olmama durumu.
 3. Duyu örgenlerini, gelen uyarımları açık olarak izleyebilmeye hazırlayan devinim.
 4. İki çekim arasında anlam, devinim, ışık, bezem, donatım, oyun, yön, renk, vb. yönlerden aykırılık olmaması durumu
 5. İki çekimin, izleyicide, birbirinin tümleyicisi olduğu duygusunu uyandıran özellik
 6. İki çekimi birleştirirken gözetilen ortak öğelerin sağladığı sonuç.uyuşumsuzluk karşıtı.
 7. (en)Matching).
 8. (al)Zwischenschnitt
 9. (fr)Raccord

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devinimdevinim bilimidevinim evresidevinim sürçmesidevinim yollandevindevin duyumudevindiricidevindirmedevindirmekuyuşumuyuşumsuzlukuyuşukuyuşuk tipuyuşuklukuyuşukluk hastalığıuyuşukluk yapanuyuşuyuşabilirlikuyuşamamakuyuşamayanuyuşamazlıkuyuuyu bebeğimuyu yavrumuyubuyuk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın