devinim evresi ne demek?

 1. Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında pencere önünde bir resim boyu yol aldığı ve örtücünün kapalı olduğu evre. Durma evresinin karşıtı.
 2. (en)Movement phase.
 3. (al)Bewegungphase
 4. (fr)Phase de mouvement

devinim bilimi

 1. (en)Kinesiology.

devinim sürçmesi

 1. (en)Parapraxis

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devinim bilimidevinim sürçmesidevinim yollandevinimdevinimde uyuşumdevinimlidevinimli bakımlıkdevinimli büklümdevinimli örtüdevinimli örtülü filmdevindevin duyumudevindiricidevindirmedevindirmekevresel devinimlerevresel zaman ezevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın