felsefe ne demek?

 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması

  Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir, yani olgudur.

  N. Cumalı
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.
 4. Dünya görüşü

  Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız.

  H. Taner
 5. Bir konuda soyut düşünüş

  Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor.

  H. E. Adıvar
 6. Bk. düşünbilim
 7. Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 8. Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.
 9. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.
 10. Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.
 11. Genel olarak mantık, ahlâk, estetik, fizikötesi ve bilgi kuramı gibi dallardan oluşan geniş bilim alanı.
 12. Liselerimizde okutulan vefelsefe düşünüşünün niteliği,felsefe sorunları, bilginin gelişmesi, ahlâk sorunları, sanat ilefelsefe arasındaki ilişkiler gibi konuları kapsayan ders.
 13. (en)Thought.
 14. (en)Philosophy.

düşünbilim

 1. Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı.
 2. (en)Philosophy.

felsefe bölümü

 1. (en)Philosophy department

felsefe i diniye

 1. Bk. din felsefesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

felsefe bölümüfelsefe i diniyefelsefe i elyaviyefelsefe i sanatfelsefe i tarihiyefelsefe ile uğraşmakfelsefe mantığıfelsefe tarihifelsefe yapmakfelsefe yöntemifelsfelfelafela ceremfelahfelah bulmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın