dil altı bezleri ne demek?

 1. Dilin altında bulunan tükürük bezleri.

dil altı büyük kanalı

 1. Glandula sublingualis major'un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor.
 2. Gl. sublingualis major'un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor.
 3. (en)Ductus sublingualis major.
 4. (la)Ductus sublingualis major

dil altı etçiği

 1. Frenulum linguae'nin iki tarafında bulunan küçük mukoza kabartıları, karunkula sublingualis.
 2. Frenulum linguae'nin iki tarafında bulunan küçük mukoza kabartıları, karunkula sublingualis.
 3. (en)Caruncula sublingualis.
 4. (la)Caruncula sublingualis

altı

 1. Beşten sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
 3. Beşten bir artık.
 4. (en)Hexa-.
 5. (en)Sex-.
 6. (en)Under.

bez

 1. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
 2. Pamuktan, düz dokuma.
 3. Herhangi bir cins kumaş.
 4. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma.
 5. Gelişigüzel kumaş parçası, çaput.
 6. Kumaş veya dokumadan yapılmış.
 7. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ.
 8. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş bir hücre (tek hücrelibez) ya da özelleşmiş hücreler topluluğu (çok hücrelibez). Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgıbezleri: ekzokrinbezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgıbezleri: endokrinbezler), salgılarını tek kanalla boşaltan basitbezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinarbezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşikbezler (bileşik rübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinarbezler), salgılarını sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz) ya da daha sıvı salgılı (seröz)bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.
 9. Salgı yapan özelleşmiş hücre veya hücreler topluluğu, glandula.
 10. Hlk. Sığır gövde etinde, boyun yan kaslarından yapılan pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dil altı büyük kanalıdil altı etçiğidil altı küçük kanallarıdil altı siniridil altı tükürük bezidildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığıdil aktinobasillozisidil almakdil altıdidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferansaltıaltı açılıaltı alayaltı alay üstü kalayaltı aminopenisillanik asitaltı atomlualtı ayaklı böcekaltı ayaklı dizealtı ayaklı dizesi olanaltı ayaklı mısraaltalt açıalt agalt ağalt ağ maskesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın