di tor s iyon ne demek?

 1. BOZULMA

bozulma

 1. Bozulmak işi.
 2. Bir radyo-televizyon yayınının alınışında, yararlı ime binen zararlı bir imin, ses ya da resmi etkilemesi durumu.
 3. Seslendirme ya da yayın dizgesinde, ses dalgasının uğradığı istenmeyen değişikliklerden dolayı, alınan ses ile yayınlanan ses arasındaki her türlü başkalık. TV
 4. Gıda maddelerinin gerek üretim hatası ve gerekse depolama koşullarının uygun olmaması nedeniyle fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin tüketime engel olacak biçimde değişmesi, degradasyon.
 5. (en)Sound distortion, distortion,.
 6. (en)Scrambling.
 7. (en)Breakdown.
 8. (en)Spoilage, degradation.
 9. (en)Spoilage.
 10. (en)Decomposition.

di

 1. İki, çift.
 2. (en)Di.
 3. Önek iki defa, iki, çift.

dia

 1. Dia
 2. Önek arasından
 3. Baştan başa.

tor

 1. Sık gözlü ağ.
 2. Toy, işe alışkın olmayan, yabani.
 3. Olgunlaşmamış, ham.
 4. Görgüsüz, çekingen, utangaç, acemi.
 5. Bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat merkezinden geçmeyen bir doğru çevresinde dönmesiyle oluşan cisim.
 6. Toy, deneyimsiz.
 7. Ürkek, çekingen, utangaç.
 8. Mağrur, gururlu.
 9. Fidan.
 10. Tok sözlü.

s

 1. S, İngiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi.
 2. Sythesis-sentez evresi,Mitoz bölünmede ortalama 9 saat süren, RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi yani replikasyonun başladığı ve hücre içerisindeki DNA miktarının 2 katına çıktığı interfaz evresi.
 3. Bk. kükürt (II)
 4. Entropi.
 5. Svedberg.
 6. Standart sapma.
 7. Bk. sayısal örneksel çevirici
 8. Bk. sayısal örneksel dönüştürücü
 9. Bk. sayısal çokyönlü disk
 10. (en)Second.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

didiadia filmdia gösterili konferansdiabasediabediabetdiabetesdiabetes dietdiabetes insipidusdd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal steroltortor yüzeyitoratoracotoradelftoradelfustorahtoraktorakaltorakalistoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın