dil ne demek?

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı

  Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki...

  Y. Z. Ortaç
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban

  Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu.

  S. F. Abasıyanık
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi

  Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır.

  H. S. Tanrıöver
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili

  Birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil, bazen de haşlanmış bir sebze yemeği.

  S. F. Abasıyanık
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.
 11. Tat alma organı.
 12. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma.
 13. Tutsak, esir.
 14. Körfez, koy.
 15. T. Lisan, zeban.
 16. (en)Parlance.
 17. (en)Two parallel rows of connection holes on a PCB Also, the type of connector used with this array.
 18. (en)Speech.
 19. (en)Tongue.
 20. (en)Clapper.
 21. (en)Lingo.
 22. (en)Neck.
 23. (en)Spit.
 24. (en)Promontory.
 25. (en)Point.
 26. (en)Bolt of a lock.
 27. (en)Index of a balance.
 28. (en)Prominence.
 29. (en)Dataphor Interface Language An XML format for describing user interfaces independent of the platform on which they will be realized.
 30. (en)Dilate Dx diagnosis.
 31. (en)Dual in line package: simplest type of plastic package where the I/O's are found on either side of the package.
 32. (en)Dual-in-line Refers to component shape with two parallel rows of connection leads Syn: DIP.
 33. (en)Ate:.
 34. (en)Language.
 35. (la)Lingua Dgr.: Yun. glossa

dil adası

 1. Bir dilin veya ağız özelliklerinin yayıldığı alanda farklı bir dil veya ağız özelliği bulunan küçük bölge.

dil ağız vermemek

 1. Ağız dil vermemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığıdil aktinobasillozisidil almakdil altıdil altı bezleridil altı büyük kanalıdil altı etçiğididi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın