dil akrabalığı ne demek?

 1. Bir ana dilden türeyen diller arasındaki yakınlık.
 2. (Derleme., dil hısımlığı) Bir anadilden türeyen diller arasındaki yakınlık: Türkçe ve Moğolca arasındaki veya Fransızca ve İspanyolca arasındaki yakınlık gibi.
 3. (en)Relationship of languages, types of languages, linguistic segmentation.
 4. (fr)Parenté de langues, parenté linguistique

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

dil adası

 1. Bir dilin veya ağız özelliklerinin yayıldığı alanda farklı bir dil veya ağız özelliği bulunan küçük bölge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil aktinobasillozisidil almakdil altıdil altı bezleridil altı büyük kanalıdil altı etçiğididi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferansakrabalı yetiştirmeakrabalı yetiştirme baskısıakrabalı yetiştirme derecesiakrabalıkakrabalık adları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın