deyim örneği ne demek?

 1. Bir tek im örneği ya da birden çok sayıda im örneğinin art arda gelmesinden oluşan somut bütün.

deyim

 1. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir
 2. Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük: Göze girmek, gözden düşmek, kulağı delik, eli açık, tepesi atmak, gönül almak, göze gelmek, dile düşmek, küplere binmek, balık kavağa çıktığı zaman vb.
 3. Bir bir bilimsel kuralın ya da doğa yasasının sözle anlatımı.
 4. Bk. söylem
 5. (en)Locution, idiom.
 6. (en)Expression.
 7. (en)Idiom.
 8. (en)Locution.
 9. (en)Rede.
 10. (en)Phrase.

deyim adı

 1. Bk. dizimsel ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deyimdeyim adıdeyim aktarımıdeyim biçimi.deyim bulmakdeyim etiketideyim hatasıdeyim izergesideyim kurma tarzıdeyim oluşturucusudeyideyi kılıklarıdeyi yinelemesideyibiçimdeyibilimörneği olanörneği olmakörneğinörneğin denetlenmesiörneğin sınanmasıörneğine göreörneğine rastlanmamışörneğine rastlanmışörneğine uygunörneğini almakörneğe aitörneğe girme olasılığıörneğe göre satımörneğe göre yapmakörneğe uygun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın