varangiller ne demek?

  1. Bk. dev kertenkelegiller

dev kertenkelegiller

  1. Sürüngenler (Reptilia) sınıfından, kertenkelelerin en büyükleri olan, sazlık, bataklık, göl, orman ve çöllerde yaşayan karnivor hayvanlar. Varangiller.
  2. (en)Monitors.
  3. (fr)Varanidés
  4. (la)Varanidae

varangian

  1. Dokuzuncu yüzyılda Rusya'da bir hükümdarlık kuran iskandinav denizcilerinden biri: on bir ile on ikinci yüzyıllarda Rus veya iskandinavya'lı Bizans saray muhafızı.

varangel

  1. Genellikle doğu karadeniz bölgesinde iki yamaç arasında kurulan ilkel teleferiğe, bölge halkı tarafından verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

varangianvarangelvarangelenvaranvaranidae
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın