deri altı katı ne demek?

 1. Alt derinin (koryum) altında bulunan, alt deriden açık bir biçimde ayrılmamış bir kat olup, doku meydana getirecek kadar bol yağ hücrelerinden yapılmış tabaka.
 2. (en)Subcutaneous layer.
 3. (al)Subcutanes
 4. (fr)Sous cutané
 5. (la)Tela subcutanea, tela: ağ; sub: altında; cutis: deri

deri altı amfizemi

 1. Deri altı dokularda serbest gaz veya havanın toplanması, amfizema subkuteneum, amfizem, pnömoderma, hlk. ezzak.
 2. (en)Subcutaneous emphysema.

deri altı enjeksiyon

 1. İlaçların deri altına verilmesi, subkutan enjeksiyon.
 2. (en)Subcutaneous injection.

altı

 1. Beşten sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
 3. Beşten bir artık.
 4. (en)Hexa-.
 5. (en)Sex-.
 6. (en)Under.

katı

 1. Sert, yumuşak karşıtı
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.
 5. Çok, aşırı derecede
 6. Taşlık.
 7. Bkz.katı hal.
 8. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. Taşlık.
 9. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (Cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.)
 10. Çok, pek, fazla, yeğin.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deri altı amfizemideri altı enjeksiyonderi altı feohifomikozisderi altı fetotomideri altı implantasyonderideri altıderi altı mikozisideri altı ödemideri altı tabakaderder akapder demezder encodedder hatıraltıaltı açılıaltı alayaltı alay üstü kalayaltı aminopenisillanik asitaltı atomlualtı ayaklı böcekaltı ayaklı dizealtı ayaklı dizesi olanaltı ayaklı mısraaltalt açıalt agalt ağalt ağ maskesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın