deri ne demek?

 1. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü, cilt, ten

  Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu.

  P. Safa
 2. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan derisi.
 3. Bu deriden yapılmış

  Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası.

  N. Cumalı
 4. Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.
 5. Toplantı, düğün.
 6. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.
 7. Bir hayvan ya da bitkinin vücudunu, meyvenin, tohumun üzerini örten en dış örtü. Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermis ile bağ dokusunca zengin dermiş tabakalarından oluşur.
 8. Termik, toksik ve mekanik etkileri önleme, gaz değişimine yardımcı olma, vücudun ısı ve su dengesini ayarlama, yağ ve süt bezleri aracılığıyla salgı yapma, duyuları alma ve birincil savunma sistemine yardımcı olma gibi görevleri olan, vücudun dışını örten, epidermis ve dermadan oluşan koruyucu organ, kutis, derma, koryum, kutin, pellis.
 9. Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.)
 10. Omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermisle bağ dokusunca zengin dermis tabakasından meydana gelen ve canlıların vücudunu örten en dış örtü, kutan, kutis.
 11. (en)Skin.
 12. (en)Coriaceous.
 13. (en)Cutaneous.
 14. (en)Derm.
 15. (en)Leather.
 16. (en)Hide.
 17. (en)Fell.
 18. (en)Integument.
 19. (en)Rind.
 20. (en)Peel.
 21. (en)Crust.
 22. (en)Parchment.
 23. (en)Buff.
 24. (en)Peltry.
 25. (en)Pelt.
 26. (fr)Peau
 27. (la)Cutan, cutis
 28. (la)Cutis

deri altı

 1. Derinin altında bulunan.

deri altı amfizemi

 1. Deri altı dokularda serbest gaz veya havanın toplanması, amfizema subkuteneum, amfizem, pnömoderma, hlk. ezzak.
 2. (en)Subcutaneous emphysema.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deri altıderi altı amfizemideri altı enjeksiyonderi altı feohifomikozisderi altı fetotomideri altı implantasyonderi altı katıderi altı mikozisideri altı ödemideri altı tabakaderder akapder demezder encodedder hatır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın