dere iskorpitleri ne demek?

 1. Kemikli balıklardan, ışın yüzgeçliler (Actinopterygii) alt sınıfından, çoğu denizde bazısı tatlı sularda yaşayan karnivor bir familya.
 2. (la)Cottidae

dere iskorpiti

 1. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,dere iskorpitigiller (Cottidae) familyasından, 10-15 cm kadar uzunlukta, pulları çok küçük, eti lezzetli, tatlı sularda yaşayan bir tür.
 2. Kemikli balıklardan, dere iskorpitleri (Cottidae) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta olabilen, pulları çok küçük, eti lezzetli, tatlı sularda yaşayan bir tür.
 3. (en)Miller's thumb.
 4. (fr)Chaboisseau
 5. (la)Cottus gobio

dere iskorpitigiller

 1. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, çoğu denizde, bazısı tatlı sularda yaşayan, etçil, Kuzey denizlerinde yaşayan türleri olan bir familya.
 2. Konumuzda yassıkurtlara arakonakçı türleri nedeniyle adı geçen ve çoğu denizlerde yaşayan, kemiklibalıklar familyası.
 3. (al)Groppen
 4. (fr)Cottidés
 5. (la)Cottidae, cottus: dere iskorpiti
 6. (la)Cottidae

iskorpit

 1. İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, açık kırmızı renkli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde yaşayan bir tür.
 3. Kemikli balıklardan, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta olabilen, açık kırmızı renkli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde yaşayan bir tür.
 4. (en)Scorpionfish.
 5. (en)Scorpion fish.
 6. (fr)Rascasse rouge
 7. (la)Scorpaena scrofa

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dere iskorpitidere iskorpitigillerderedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresidere dokuz gözlüsüdere incir kuşudere kayasıderder akapder demezder encodedder hatıriskorpitiskorpitgilleriskorbütiskorbüt hastalığıiskorbüt hastalığı ile ilgiliiskorçilaiskorçina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın