dere dokuz gözlüsü ne demek?

 1. Taşemenler (Petromyzontes) takımından, boyları 20 cm kadar olan ve tatlı sularda yaşayan bir yuvarlak ağızlı türü.
 2. Taşemenler (Petromyzontiformes) takımından, boyları 20 cm kadar olabilen ve tatlı sularda yaşayan bir yuvarlak ağızlı türü.
 3. (la)Lampetra planeria

dere

 1. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
 2. Bu akarsuyun yatağı.
 3. İki dağ arasındaki uzun çukur.
 4. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.
 5. Boyu, beslenme teknesi ve aşırı taşkın dışında taşıdığı su niceliği ile en küçük akarsu.
 6. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
 7. (en)To hurt; to harm; to injure.
 8. (en)Harm.
 9. (en)Valley.
 10. (en)Brook.

dere alabalığı

 1. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, eti çok lezzetli, Kuzey Amerika tatlı sularında yaygın olan bir tür.
 2. (en)Brooktrout.
 3. (fr)Saumon de fontaine
 4. (la)Salmo fontinalis

dokuz

 1. Sekizden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 9, IX rakamlarının adı.
 3. Sekizden bir artık.
 4. (en)Nine.

gözlü

 1. Gözü olan.
 2. Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan.
 3. Bölmesi veya gözleri olan.
 4. Deliği olan.
 5. (en)Having an eye.
 6. (en)Eyed.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deredere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresidere incir kuşudere iskorpitidere iskorpitigillerdere iskorpitleridere kayasıderder akapder demezder encodedder hatırdokuzdokuz at bir kazığa bağlanmazdokuz ayın çarşambası bir araya gelmekdokuz aylık gebedokuz babalıdokuz bantlı armodilladokuz canlıdokuz doğurmakdokuz kamçılı kırbaçdokuz katdokudoku aktarımıdoku aşınmasıdoku aşısıdoku bileşimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın