denetleme kümesi ne demek?

 1. Üzerinde araştırma yapılan deneme kümesi ya da kümeleriyle karşılaştırılan küme.
 2. Deneysel değişkenin etkisi altında bulunmayan küme. bk. deneme kümesi.
 3. (en)Control group.

denetleme kurulu

 1. Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu.
 2. Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul.
 3. Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel topluluk.
 4. (en)Censor board.
 5. (en)Auditing / control commission.
 6. (en)Auditing commission.
 7. (en)Board of review (of censors), censor board.
 8. (al)Prüfungsausschuss, Zensuraüsschuss
 9. (fr)Commission de contrôle (de censure)

denetleme başlangıcı

 1. (en)Begin check

kümesi

 1. (en)Heap, pile, mass, cluster, group, tuft, conglomerate, league, aggregate, aggregation, bank, clamp, cloud, clump, conglomeration, family, stack, congeries, division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denetleme kuruludenetleme başlangıcıdenetleme belgesidenetleme dizgesidenetleme modudenetlemedenetleme raporudenetleme sonudenetleme sorusudenetleme yazılığıdenetledenetleçdenetdenet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilikkümesikümeskümes bahçesikümes bitikümes gibi binakümes hayvanıkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilincikümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın