denetleme ne demek?

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.
 11. (en)Control.
 12. (en)Inspection.
 13. (en)Audit.
 14. (en)Censorship, scissor (a.).
 15. (al)Zensur, Filmzensur, Kontrolle, Filmkotrolle
 16. (fr)Inspection
 17. (fr)Censure, contrôle (de film)

denetlemek

 1. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.
 2. Murâkabe etmek, teftîş etmek.
 3. Denetleme işini gerçekleştirmek.
 4. (en)Censor, (ABD) breen (a.).
 5. (en)Check.
 6. (en)Control.
 7. (en)Audit.
 8. (en)Inspect.
 9. (en)Examine.
 10. (en)Supervise.

denetleme başlangıcı

 1. (en)Begin check

denetleme belgesi

 1. Bir filmin denetlemeden geçtiğini, serbestçe oynatılabileceğini belirtmek üzere verilen belge. (Genellikle filmin başında da yer alması zorunlu kılınır).
 2. (al)Zensurkarte
 3. (fr)Visa de censure

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denetleme başlangıcıdenetleme belgesidenetleme dizgesidenetleme kuruludenetleme kümesidenetleme modudenetleme raporudenetleme sonudenetleme sorusudenetleme yazılığıdenetledenetleçdenetdenet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın