denet ne demek?

 1. Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.
 2. Denetleme işi, teftiş.
 3. İşlemelikteki çalışmaları tamamlanmış bir filmin herhangi bir sakatı olup olmadığını anlamak üzere, dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.
 4. (en)Control.
 5. (en)Inspection.
 6. (en)Supervision.
 7. (en)Audit teftiş.
 8. (en)Examination.
 9. (en)Film examination.
 10. (al)Filmprüfung
 11. (fr)Vérification

denet işlem

 1. Tepkimelerin istenen biçimde yürümesini, bir değişiklik olunca dizgenin gene yerine gelmesini sağlayan işlem.
 2. (en)Control process, regulatory process.
 3. (fr)Processus de contrôle, processus de réglage

denetçi

 1. Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör.
 2. Görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını gösterim odasında filmi izleyerek inceleyen kimse.
 3. Denetim yetkisine sahip ve fiilen bu görevi yapan kişi.
 4. Gösterim odasında filmi izleyerek görüntülerinin, sesinin, renginin kusursuz olup olmadığını, çizik, çizinti, vb. bulunup bulunmadığını inceleyerek deneti gerçekleştiren, düzeltilmesi gereken aksaklıkları ilgili bölüme bildiren kimse.
 5. Bk. denetleyici
 6. (en)Censor.
 7. (en)Comptroller.
 8. (en)Controller.
 9. (en)Auditor.
 10. (en)Checker.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilikdeneticideneticilikdenetilen değişkendenetilmedenetilmekdenetimdenedene holedenebdeneboladenef
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın