denetle ne demek?

 1. (en)[denetlemek] check, control, audit, inspect, examine, supervise, superintend, oversee.

denetleç

 1. Denetim yapan aygıt.
 2. (en)Controller.
 3. (fr)Contrôleur

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denetleçdenetlemedenetleme başlangıcıdenetleme belgesidenetleme dizgesidenetleme kuruludenetleme kümesidenetleme modudenetleme raporudenetleme sonudenetdenet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın