denetleme başlangıcı ne demek?

 1. (en)Begin check

begin

 1. Koyulmak
 2. Doğmak, önayak olmak
 3. Zuhur etmek
 4. Başlamak, girişmek
 5. İlk adımı atmak (bir işte)
 6. Meydana gelmek, vücut bulmak
 7. Başlatmak, ihdas etmek.

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

denetleme belgesi

 1. Bir filmin denetlemeden geçtiğini, serbestçe oynatılabileceğini belirtmek üzere verilen belge. (Genellikle filmin başında da yer alması zorunlu kılınır).
 2. (al)Zensurkarte
 3. (fr)Visa de censure

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denetlemedenetleme belgesidenetleme dizgesidenetleme kuruludenetleme kümesidenetleme modudenetleme raporudenetleme sonudenetleme sorusudenetleme yazılığıdenetledenetleçdenetdenet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilikbaşlangıcı seçbaşlangıçbaşlangıç anıbaşlangıç aşamasındabaşlangıç aşamasında olan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın