demir ağacı ne demek?

  1. İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina).
  2. Demir ağacıgiller (Casuarinaceae) familyasından 30 m kadar boylanabilen, yapraklarını dökmeyen, odunu çok sert bir ağaç.
  3. (en)Australian oak, beefwood, she oak.
  4. (fr)Casuarine, filào, bois de fer, bois de flao
  5. (la)Casuarina equisetifolia

demir ağacıgiller

  1. Yaprakları dairesel dizilişli, erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan, demir ağacı (Casuarina equisetifolia) türü Batı ve Güney Anadolu'da yetişen, odunu sert olan ve süs eşyası yapımında kullanılan, çok yıllık bitkiler.
  2. (la)Casuarinaceae

demir alaşımı

  1. Temel alaşım elementi demir olan alaşım, demir temelli alaşım diye de bilinir.
  2. (en)Ferrous alloy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

demir ağacıgillerdemir alaşımıdemir aletdemir almakdemir amonyum sulfatdemirdemir asetatdemir atmademir atma noktasidemir atma yeridemidemi boy kağıtdemi civanıdemi mondedemi pensionağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın