defteri amal ne demek?

  1. İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevi defter.( $ kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes'ele kendi kendine çok acib olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat, surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharide başka noktaların naziresi olduğu gibi, şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var. Fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının a'malini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i a'malini neşreder. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: defter-i a'mâl)

defteri dürülmek

  1. Ölmek, öldürülmek.

defteri hakani

  1. Osmanlı ımparatorluğu'nda tapu ve kadastro genel müdürlüğü.

amal

  1. İşler, işlemler.
  2. (Emel. C.) Emeller. Arzular. Gayeler. Dilekler. İstekler. (Osmanlıca'da yazılışı: âmâl)
  3. (Amel. C.) Ameller. İşler. Yapılan hayırlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'mal)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defteri dürülmekdefteri hakanidefteri kabarmakdefteri kapamakdefteri kebirdefteri kebirli yevmiyedefterihakanidefterikebirdefterini dürmekdefterdefter açmakdefter bilgisayardefter değeridefter eminideftamalamal i eşkalamalekiteamalgamamalgamasyonamalgamateamalgamatedamalgamationamalgamativeamalgamatoramaama diğer taraftanama even thoughama neama sonra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın