ama even though ne demek?

 1. Filvaki

filvaki

 1. Gerçekte, gerçekten, her ne kadar, vakıa.
 2. Vakide olduğu gibi.
 3. Vaki hale göre.
 4. (en)İnfact, actually.
 5. (en)Ama even though.

ama

 1. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma
 2. Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz
 3. Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz
 4. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz.
 5. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz
 6. Görme engelli.
 7. Dağbaşlarında olan duman.
 8. Kör. Gözü görmeyen. (Osmanlıca'da yazılışı: a'ma)
 9. Bk. kör
 10. (en)Only.

ama diğer taraftan

 1. (en)But then.

even

 1. Eşit olarak bölüştürmek
 2. Düzleşmek, düz olmak
 3. Denk, aynı seviyede
 4. Düz, engebesiz
 5. Çift (sayı)
 6. Hatta, bile, dahi
 7. Düzlemek, düzleştirmek
 8. Düzletmek, tesviye etmek
 9. Müsavi hale getirmek
 10. Eşit olarak

though

 1. Gerçi, olduğu halde, karşın, rağmen, olsa da, sa bile
 2. Yine de, gerçi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amaama diğer taraftanama neama sonraama yı eşkalama yine deamaasamabileamaca aitamaca uygunamam afraidam bitiam i disturbing youam maeveneven bettereven breakeven dealeven footereven functioneven handedeven harmoniceven headereven ifeveeve aiteve bitişik tarlaeve çıkmakeve doğru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın