defteri hakani ne demek?

  1. Osmanlı ımparatorluğu'nda tapu ve kadastro genel müdürlüğü.

defteri amal

  1. İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevi defter.( $ kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes'ele kendi kendine çok acib olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat, surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharide başka noktaların naziresi olduğu gibi, şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var. Fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının a'malini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i a'malini neşreder. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: defter-i a'mâl)

defteri dürülmek

  1. Ölmek, öldürülmek.

hakani

  1. Hakana mensup.
  2. Hakan ile ilgili.
  3. Hükümdara ait.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defteri amaldefteri dürülmekdefteri kabarmakdefteri kapamakdefteri kebirdefteri kebirli yevmiyedefterihakanidefterikebirdefterini dürmekdefterdefter açmakdefter bilgisayardefter değeridefter eminidefthakanihakanhakan kalelerihakanıhakanı mağfurhakahakaidhakaikhakaikı nisbiyehakaiki hakikiyehakhak arayanhak çiğnemehak deyince akan sular dururhak dini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın