amalgamasyon ne demek?

 1. Bk. birleşme
 2. Bk. toplu işletme
 3. Cıva ile madeni karıştırma.
 4. Karışma.
 5. Irkların karışması.
 6. Halita, imtizaçtan hasıl olan cisim veya cemiyet.
 7. Ticari şirketlerin birleşmesi.
 8. Birleşme, katıştırma, tevhit.
 9. (en)Amalgamation.

birleşme

 1. Bkz. kenetlenme
 2. Birleşmek işi
 3. İki firmanın, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvan altında bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılması.
 4. Bir hücreli organizmaların ya da gametlerinin geçici olarak ya da devamlı olarak bir araya gelmesi. Konjugasyon.
 5. Atom, molekül ya da kimi özdeklerini görece güçsüz kimyasal bağlar ile geçici olarak daha karmaşık atom, molekül ya da özdekler oluşturması.
 6. Belirli işlevlerin arasında bağlantı kurulması.
 7. (en)Conjunction.
 8. (en)Union.
 9. (en)Joining.
 10. (en)Coalition.

amalgamate

 1. Füzyon yapmak
 2. Karıştırmak, birleştirmek
 3. Cıva ile başka bir madeni birbirine karıştırmak
 4. Karışmak, bileşmek

amalgamated

 1. Civayla karıştır(mak)
 2. [amalgamate] cİva ile karıştırmak, karıştırmak, birleştirmek, karışmak, birleşmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amalgamateamalgamatedamalgamationamalgamativeamalgamator
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın