defterini dürmek ne demek?

  1. Hesabını görmek, ortadan kaldırmak.
  2. Öldürmek.
  3. (en)Settle smb.'s hash.

defteri amal

  1. İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevi defter.( $ kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mes'ele kendi kendine çok acib olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat, surenin işaret ettiği gibi haşr-i baharide başka noktaların naziresi olduğu gibi, şu neşr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünki her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var. Fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih-i hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının a'malini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i a'malini neşreder. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: defter-i a'mâl)

defteri dürülmek

  1. Ölmek, öldürülmek.

dürmek

  1. Bir şeyi kıvırıp silindir biçiminde kendi üzerine sarmak.
  2. Bir şeyi üst üste katlamak.
  3. (en)To roll sth up.
  4. (en)Roll.
  5. (en)To roll up.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defteri amaldefteri dürülmekdefteri hakanidefteri kabarmakdefteri kapamakdefterdefter açmakdefter bilgisayardefter değeridefter eminidürmekdürmedürmecedürmemekdürdürahisdüralitdüralümindüramihdüabedüaldüalemdüalist
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın