dededen kalma ne demek?

 1. Çok eski dönemlerden beri kullanılan

  Dededen kalma ihtiyar duvar saati, bire tam beş kalayı gösteriyordu.

  H. Taner

dede

 1. Çok yaşlı kimse.
 2. Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri.
 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
 4. Babanın veya annenin babası, büyük baba.
 5. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.
 6. Anne ve babanın babası.
 7. Büyük peder.
 8. Ced, ata.
 9. Ata.
 10. (en)Grandfather.

dede gibi

 1. (en)Grandfatherly.

kalma

 1. Kalmak işi.
 2. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.
 3. (en)Stay.
 4. (en)Staying.
 5. (en)Remaining.
 6. (en)Remaining from.
 7. (en)Handed down.
 8. (en)Dating from.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dededede gibidede ninedede ve büyükannededeağaçdedadedansdedantisyondedantörkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalmalıkalmalı ikilemekalmalı tamlamakalmalı tümleçkalmamakkalmkalkal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın