kalmalı ikileme ne demek?

  1. Sözcüklerinden ikisi de kalma durumunda bulunan ikileme: ayda ayda ödemek, orda orda dolaşmak; ayda yılda görüşmek, ötede beride konuşmak; elde avuçta kalmamak vb.

kalmalı tamlama

  1. Kalma durumundaki bazı adların başka adları anlam bakımından tamamlaması: Gözde sanatçı, sözde öğrenci, kundakta bebek, çantada keklik; onda bir vergi, beşte iki yardım, yüzde on hisse vb.

kalmalı tümleç

  1. Çoğu kez fiilin, bazen de ismin anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç.
  2. Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evde yalnız oturuyorlar; Sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı; Bizde bulunan arkeolojiye ait eserler her ülkede bulunmaz; Kundakta bebek; Sınıfın başarısı üçte iki ölçüsünde; Denizler, dünyanın dörtte üçünü kaplar vb.

ikileme

  1. İkilemek işi.
  2. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.
  3. (Derleme.. koşma, koşuk, kelime koşması, eş deyim) Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yıfın; çoluk çocuk, kap kaçak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri; karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb.
  4. (en)Doubling.
  5. (en)Hendiadyoin.
  6. (fr)Hendiadyoin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalmalı tamlamakalmalı tümleçkalmalıkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalmikilemeikilemeden düz tümleçikilemekikilemeli tamlamaikilemeli yantümceikilememekikilemikilem içinde olmakikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemliikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın