kalmalı tümleç ne demek?

 1. Çoğu kez fiilin, bazen de ismin anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç.
 2. Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evde yalnız oturuyorlar; Sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı; Bizde bulunan arkeolojiye ait eserler her ülkede bulunmaz; Kundakta bebek; Sınıfın başarısı üçte iki ölçüsünde; Denizler, dünyanın dörtte üçünü kaplar vb.

kalmalı tamlama

 1. Kalma durumundaki bazı adların başka adları anlam bakımından tamamlaması: Gözde sanatçı, sözde öğrenci, kundakta bebek, çantada keklik; onda bir vergi, beşte iki yardım, yüzde on hisse vb.

kalmalı

 1. Kalma durumunda olan.
 2. (en)Stay, remain, continue, keep, stand, fail, be left, be left over, abide, bed, come to, devolve, flunk, keep to, leave, put up, refuge, rest with, room, sleep, stop, survive, tarry, wait.

tümleç

 1. Tümleyen şey, mütemmim.
 2. Genellikle fiilin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan, herhangi bir isim durumunda bulunan, edat alan isim veya tamlama, meful, mütemmim.
 3. Genellikle eylemin anlamını çeşitli yönlerden tümleyen ve herhangi bir ad durumunda bulunan ya da ilgeç alan ad veya tamlama: Ali ev satın aldı; Sis bütün limanı sarmıştı; Küçük şeyleri dert edinen bir insan rahat edemez; Çocuklar eve geldi; Bu konuyu çeşitli yönlerden açıklayınız; Bu plağı sizin için çalıyorum vb.
 4. (en)Complement, object.
 5. (en)Complement.
 6. (en)Object.
 7. (fr)Complement

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalmalı tamlamakalmalıkalmalı ikilemekalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalmtümleçtümleç birliğitümleçli bileşiktümlektümlemetümtüm adtüm adlartüm adları bultüm ağ
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın