kalmalı tamlama ne demek?

 1. Kalma durumundaki bazı adların başka adları anlam bakımından tamamlaması: Gözde sanatçı, sözde öğrenci, kundakta bebek, çantada keklik; onda bir vergi, beşte iki yardım, yüzde on hisse vb.

kalmalı tümleç

 1. Çoğu kez fiilin, bazen de ismin anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç.
 2. Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve kalma durumunda bulunan dolaylı tümleç: Çocuklar evde yalnız oturuyorlar; Sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı; Bizde bulunan arkeolojiye ait eserler her ülkede bulunmaz; Kundakta bebek; Sınıfın başarısı üçte iki ölçüsünde; Denizler, dünyanın dörtte üçünü kaplar vb.

kalmalı ikileme

 1. Sözcüklerinden ikisi de kalma durumunda bulunan ikileme: ayda ayda ödemek, orda orda dolaşmak; ayda yılda görüşmek, ötede beride konuşmak; elde avuçta kalmamak vb.

tamlama

 1. Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.
 2. Tamamlama.
 3. (Derleme., takım) Bir adın anlamının tam belirtilmesi için, bir başka addan, adıldan ya da sıfattan yardım görmesi: Evin kapısı, sokak kedisi, demir köprü, bankanın açılış töreninin ertelenmesi, senin evin, onun evi, bizim evimiz, kendi evin, beyaz ev, karlı dağlar vb.
 4. (en)Determinative group.
 5. (en)Noun phrase.
 6. (en)Propositional phrase.
 7. (en)Prepositional phrase.
 8. (fr)Groupe déterminatif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalmalı tümleçkalmalı ikilemekalmalıkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalmtamlamatamlamadan nitelemetamlamaktamlamamaktamlanantamtam açıtam adtam adamıtam adamına çatmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın