kalmalı ne demek?

 1. Kalma durumunda olan.
 2. (en)Stay, remain, continue, keep, stand, fail, be left, be left over, abide, bed, come to, devolve, flunk, keep to, leave, put up, refuge, rest with, room, sleep, stop, survive, tarry, wait.

kalma

 1. Kalmak işi.
 2. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.
 3. (en)Stay.
 4. (en)Staying.
 5. (en)Remaining.
 6. (en)Remaining from.
 7. (en)Handed down.
 8. (en)Dating from.

kalmalı ikileme

 1. Sözcüklerinden ikisi de kalma durumunda bulunan ikileme: ayda ayda ödemek, orda orda dolaşmak; ayda yılda görüşmek, ötede beride konuşmak; elde avuçta kalmamak vb.

kalmalı tamlama

 1. Kalma durumundaki bazı adların başka adları anlam bakımından tamamlaması: Gözde sanatçı, sözde öğrenci, kundakta bebek, çantada keklik; onda bir vergi, beşte iki yardım, yüzde on hisse vb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalmalı ikilemekalmalı tamlamakalmalı tümleçkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmakkalm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın