değer kaybı ne demek?

  1. Bk. değer yitirme
  2. (en)Waste.

değer yitirme

  1. 1 Esnek kur sisteminde, bir ülkenin parasının diğer ülke parası karşısındadeğer yitirmesi. krş. değer kazanma, devalüasyon. 2. bk. amortisman
  2. (en)Depreciation.

değer kaybetmek

  1. Değeri düşmek
  2. (en)Decrease in value

değer katkı vergisi

  1. (en)Value Added Tax.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değer kaybetmekdeğer katkı vergisideğer katmakdeğer katsayısıdeğer kazandırmakdeğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanıdeğer analizideğer aralığıdeğer artırmadeğer artış vergisideğer artışıdeğeçdeğdirişdeğdirmedeğdirmekkayba karşı savunmakayba uğramakkaybedebilmekaybedebilmekkaybedeceği belli olankaykay etmekkayakaya antilobukaya antilopu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın