değer katmak ne demek?

 1. (en)Enrich.

değer katkı vergisi

 1. (en)Value Added Tax.

değer katsayısı

 1. (en)Figure of merit

katmak

 1. Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, ilave etmek.
 2. Bir araya getirmek
 3. Birlikte göndermek.
 4. Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.
 5. (en)Number.
 6. (en)Put in.
 7. (en)Run in.
 8. (en)Superadd.
 9. (en)Tack.
 10. (en)Tinge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değer katkı vergisideğer katsayısıdeğer kaybetmekdeğer kaybıdeğer kazandırmakdeğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanıdeğer analizideğer aralığıdeğer artırmadeğer artış vergisideğer artışıdeğeçdeğdirişdeğdirmedeğdirmekkatmakkatmakatma bütçekatma değerkatma değer tablosukatma değer vergisikatmkatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın