dışlama yetkisi ne demek?

 1. (en)Exclude authority

exclude

 1. Hariç tutmak
 2. Yoksun bırakmak, mahrum etmek
 3. Engel olmak
 4. Dışlamak, içeri almamak
 5. Çıkarmak, kovmak
 6. Dışarıda bırakmak, dahil etmemek
 7. Dışında tutmak

dışlama yuvarı

 1. Bir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar.
 2. Bir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar.
 3. (en)Sphere of exclusion.
 4. (al)Ausschlussphäre
 5. (fr)Sphère d'exclusion

dışlama etkisi

 1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi
 2. (en)Crowding out effect.

yetki

 1. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet
 2. Bir hücre ya da organizmanın bir uyartıya cevap verme yeteneği.
 3. (en)Authority.
 4. (en)Authorization.
 5. (en)Command.
 6. (en)Competence.
 7. (en)Competency.
 8. (en)Faculty.
 9. (en)Fiat.
 10. (en)Power.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışlama yuvarıdışlama etkisidışlama ilkesidışlama küresidışlama listesidışlamadışlamakdışlamamakdışlamayı onayladışladışlakdışlak ketlemedışlaklamadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmayetkisi alınmışyetkisi dahilindeyetkisindeyetkisini almayetkisini almakyetkisini aşmakyetkisini elinden almakyetkisini geri almakyetkisizyetkisiz kılınmışyetkiyetki aktarmakyetki alanıyetki alanım dışındayetki başlangıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın