dışlama etkisi ne demek?

  1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi
  2. (en)Crowding out effect.

dışlama ilkesi

  1. Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.
  2. Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.
  3. Aynı atomda aynı dört kuantum numarasına sahip iki elektronun bulunamayacağını belirten ilke.
  4. (en)Exclusion principle.
  5. (al)Aussehliessungsprinzip
  6. (fr)Principe d'exclusion

dışlama küresi

  1. Bk. dışlama yuvarı

etkisi

  1. (en)K effect

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışlama ilkesidışlama küresidışlama listesidışlama yetkisidışlama yuvarıdışlamadışlamakdışlamamakdışlamayı onayladışladışlakdışlak ketlemedışlaklamadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmaetkisietkisi altındaetkisi azalmışetkisi olmaketkisini artırmaketkisini azaltmaetkisini azaltmaketkisini göstermeketkisini yok etmeetkisizetkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın