dışlamamak ne demek?

  1. (en)(neg. form of dışlamak) externalize, deport, exclude.

dışlama

  1. Dışlamak işi.
  2. Bk.dışlama etkisi
  3. (en)Exclusion.

dışlama etkisi

  1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi
  2. (en)Crowding out effect.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışlamadışlama etkisidışlama ilkesidışlama küresidışlama listesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın