dışlama yuvarı ne demek?

  1. Bir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar.
  2. Bir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar.
  3. (en)Sphere of exclusion.
  4. (al)Ausschlussphäre
  5. (fr)Sphère d'exclusion

dışlama yetkisi

  1. (en)Exclude authority

dışlama etkisi

  1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi
  2. (en)Crowding out effect.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışlama yetkisidışlama etkisidışlama ilkesidışlama küresidışlama listesidışlamadışlamakdışlamamakdışlamayı onayladışladışlakdışlak ketlemedışlaklamadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmayuvarın hacmiyuvarın merkeziyuvarın yarıçapıyuvaryuvar yuvarlakyuvar yuvaryuvarcıkyuvayuva iaşesiyuva kavunuyuva kimliğiyuva kurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın