yetki ne demek?

 1. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet

  Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.

  T. Buğra
 2. Bir hücre ya da organizmanın bir uyartıya cevap verme yeteneği.
 3. (en)Authority.
 4. (en)Authorization.
 5. (en)Command.
 6. (en)Competence.
 7. (en)Competency.
 8. (en)Faculty.
 9. (en)Fiat.
 10. (en)Power.
 11. (en)Sword.
 12. (en)Warrant.
 13. (en)Warranty.
 14. (en)Commission.
 15. (en)Right.
 16. (en)Benefit.
 17. (en)Clearance.
 18. (en)Attribution.
 19. (en)Cognition.
 20. (en)Conusance.
 21. (en)Delegacy.
 22. (en)Hand.
 23. (en)Imperium.
 24. (en)Jurisdiction.
 25. (en)Mandat.
 26. (en)Prerogative.
 27. (en)Qualification.
 28. (en)Terms of reference.
 29. (fr)Compétence

yetki aktarmak

 1. (en)Delegate.

yetki alanı

 1. (en)Province.
 2. (en)Vires.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yetki aktarmakyetki alanıyetki alanım dışındayetki başlangıcıyetki belgeleriyetki belgesiyetki bölgesiyetki dairesiyetki devriyetki dışındayetkeyetkeci kişilikyetkeci ortamyetkeci tasarlamayetkecilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın