dışlama ilkesi ne demek?

 1. Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.
 2. Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.
 3. Aynı atomda aynı dört kuantum numarasına sahip iki elektronun bulunamayacağını belirten ilke.
 4. (en)Exclusion principle.
 5. (al)Aussehliessungsprinzip
 6. (fr)Principe d'exclusion

dışlama etkisi

 1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi
 2. (en)Crowding out effect.

dışlama küresi

 1. Bk. dışlama yuvarı

ilke

 1. Temel düşünce, temel inanç, unsur, prensip
 2. Temel bilgi.
 3. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde.
 4. Davranış kuralı.
 5. Öge, unsur
 6. Kendisinden türetilen ilk madde.
 7. Öncül
 8. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.
 9. Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.
 10. Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışlama etkisidışlama küresidışlama listesidışlama yetkisidışlama yuvarıdışlamadışlamakdışlamamakdışlamayı onayladışladışlakdışlak ketlemedışlaklamadışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmailkesizlikilkeselilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehanilkilk adımilk adımı atmakilk ağızilk ağızda
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın