öncesiz ne demek?

 1. Zamanda başlangıcı olmayan, ezelî.
 2. (en)Sth which has no beginning.
 3. (en)Eternal.

öncesizlik

 1. Öncesi olmama durumu.
 2. Ezel.
 3. (en)Time without beginning.

öncesizlik sonrasızlık

 1. Başı sonu olmayan süreklilik.
 2. Varlığın tam bir çokluğu. Bu çokluk, zaman ve zamansızlığı kendinde bulundurur, başı ve sonu olmayan bir biçimde uzanır, kendi dışında artık hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın öncesiz-sonrasız varoluşu (her anda hazır oluşu).
 3. Zamanın dışında olanın belirgin özelliği.
 4. Zamanın mutlak olarak ortadan kaldırılması ve yadsınması.
 5. Zamandan bağımsız olan; idelerin, sayıların, mantıksal olguların zamandışı oluşları.
 6. Çağların değişikliğini zaman içinde aşma, ya da bunu öne sürme. (Ör. Sonsuz barış.)
 7. Zamanı aşma (Schelling).
 8. (en)Eternity.
 9. (fr)Éternité
 10. (la)Aeternitas

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncesizliköncesizlik sonrasızlıkönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemeöncancılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın