öncesizlik sonrasızlık ne demek?

 1. Başı sonu olmayan süreklilik.
 2. Varlığın tam bir çokluğu. Bu çokluk, zaman ve zamansızlığı kendinde bulundurur, başı ve sonu olmayan bir biçimde uzanır, kendi dışında artık hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın öncesiz-sonrasız varoluşu (her anda hazır oluşu).
 3. Zamanın dışında olanın belirgin özelliği.
 4. Zamanın mutlak olarak ortadan kaldırılması ve yadsınması.
 5. Zamandan bağımsız olan; idelerin, sayıların, mantıksal olguların zamandışı oluşları.
 6. Çağların değişikliğini zaman içinde aşma, ya da bunu öne sürme. (Ör. Sonsuz barış.)
 7. Zamanı aşma (Schelling).
 8. (en)Eternity.
 9. (fr)Éternité
 10. (la)Aeternitas

öncesizlik

 1. Öncesi olmama durumu.
 2. Ezel.
 3. (en)Time without beginning.

öncesiz

 1. Zamanda başlangıcı olmayan, ezelî.
 2. (en)Sth which has no beginning.
 3. (en)Eternal.

sonrasızlık

 1. Sonsuzluk.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncesizliköncesizönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemesonrasızlıksonrasızsonrasısonrasında gizle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın