sap biçiminde kanserli doku ne demek?

 1. (en)Pedicle.

sap

 1. Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm.
 2. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak.
 3. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm
 4. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik.
 5. Kabza.
 6. Demet durumundaki ekinler.
 7. Erkek.
 8. Çalgının sap kısmı.
 9. Taşınabilir alıcıların elde sağlamca tutulabilmesi için altta bulunan çıkıntısı.
 10. Otsu bitkilerin dalcık, yaprak ve bazen çiçek ve meyve gibi kendilerine ait kısımları az miktarda bulunabilen, bitkiyi taşıyan ana kısmı.

sap açısı

 1. Telli çalgılarda sap gövdeye oturtulurken sapa verilen açı.
 2. (en)Neck angle.

biçiminde

 1. (en)With the fashion, in fashion.

kanserli

 1. Kanser niteliğinde olan.
 2. Kansere yakalanmış.
 3. (en)Suffering from cancer.
 4. (en)Malignant.
 5. (en)Cancerous.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sapsap açısısap arılarısap çekmeksap demirisap demiri kapağısap dibisap gibisap headsap ile ilgilisasa bileSA çeviricisaabsaadbiçimindebiçiminde hendekbiçimine getirmekbiçimini bozmakbiçimini değiştirmekbiçimi kopyalabiçimbiçim adıbiçim almakbiçim ayarlarıbiçim başı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın