izgara etkisi ne demek?

 1. (en)Mesh effect

mesh

 1. Bir şeyi elle sıvazlama.
 2. Abdest alırken ıslak eli başa ve meste sürme.
 3. El sürme.
 4. (en)To engage with each other, as the teeth of wheels.
 5. (en)The act of interlocking or meshing; 'an interlocking of arms by the police held the crowd in check' the number of opening per inch of a screen; measures size of particles; 'a 100 mesh screen'; '100 mesh powdered cellulose' work together in harmony.
 6. (en)Set of subject term and associated thesaurus used to describe medical research, maintained by the National Library of Medicine.
 7. (en)Topology in which nodes form a regular acyclic d-dimensional grid, and each edge is parallel to a grid axis and joins two nodes that are adjacent along that axis The architecture of many multicomputers is a two or three dimensional mesh; meshes are also the basis of many scientific calculations, in which each node represents a point in space, and the edges define the neighbours of a node See also hypercube, torus.
 8. (en)Medical Subject Headings Controlled vocabulary designed by the National Library of Medicine to search MEDLINE and other health sciences databases.
 9. (en)Graphics object composed of, typically, triangles or quadrilaterals that share vertexes and edges, and thus can be transmitted in a compact format to a graphics accelerator.
 10. (en)Collection of vertices, faces, and edges that represent a topological polyhedron Defined by the TQ3Mesh data type.

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

izge bilgisi

 1. İzge oluşturumuyla ve ışıyan erkenin dalga boyu ölçümüyle ilgilenen doğabilim dalı.
 2. İzge oluşturumuyla ve ışıyan erkenin dalga boyu ölçümüyle ilgilenen doğabilim dalı.
 3. (en)Spectroscopy.
 4. (al)Spektroskopie
 5. (fr)Spectroscopie

etkisi

 1. (en)K effect

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izgeizge bilgisiizge bilimiizgebilimizgeçizeretkisietkisi altındaetkisi azalmışetkisi olmaketkisini artırmaketkisini azaltmaetkisini azaltmaketkisini göstermeketkisini yok etmeetkisizetkietki tepkietki ajanıetki alan ilkesietki alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın