izomeraz ne demek?

 1. (Yun. isos: eş; meros: parça) Molekül içinde yeni atom düzenlemesini katalizleyen herhangi bir enzim.
 2. Bir molekül içinde yeni atom düzenlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim.
 3. Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim.
 4. (en)Isomerase.
 5. (en)Isomerase.
 6. (al)Isomerase
 7. (al)Isomerase
 8. (fr)Isomérase

izomer

 1. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).
 2. Bk. eşiz
 3. Eşiz
 4. (Yun. isos: eş; meros: parça) Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki ya da daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 5. Yapı ve özellikleri farklı olmasına rağmen, aynı temel yüzde bileşimine ve mol kütlesine sahip iki veya daha fazla kimyasal yapılardan biri. Örenğin, n-bütan CH3(CH2)2CH3 ve izobütan CH3CH8CH3)2 gibi.
 6. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi ve fiziksel özellikleri farklı iki veya daha fazla bileşik.
 7. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki veya daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 8. (en)Isomer.
 9. (en)Isomer.
 10. (en)Isom.

izomer ayirma

 1. (en)Isomer separation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izomerizomer ayirmaizomer nüklidlerizomeriizomerikizomanyetik egriizomanyetik eğri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın