izomer ne demek?

 1. Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).
 2. Bk. eşiz
 3. Eşiz
 4. (Yun. isos: eş; meros: parça) Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki ya da daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 5. Yapı ve özellikleri farklı olmasına rağmen, aynı temel yüzde bileşimine ve mol kütlesine sahip iki veya daha fazla kimyasal yapılardan biri. Örenğin, n-bütan CH3(CH2)2CH3 ve izobütan CH3CH8CH3)2 gibi.
 6. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi ve fiziksel özellikleri farklı iki veya daha fazla bileşik.
 7. Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki veya daha fazla kimyasal bileşikten biri.
 8. (en)Isomer.
 9. (en)Isomer.
 10. (en)Isom.
 11. (al)Isomer
 12. (al)Isomer
 13. (fr)Isomère
 14. (fr)Isom

eşiz

 1. Birleşimleri özdeş, yapıları değişik özdeciklerden her biri.
 2. Birleşimleri özdeş, yapıları değişik özdeciklerden her biri.
 3. (en)Isomer.
 4. (en)Isomer.
 5. (al)Isomer
 6. (fr)Isomère

izomer ayirma

 1. (en)Isomer separation

izomer nüklidler

 1. Kütle sayıları ve atom numaraları aynı, fakat enerji durumları farklı olan nüklidler.
 2. (en)Nuclear isomer.
 3. (fr)Nucléides isomères

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izomer ayirmaizomer nüklidlerizomerazizomeriizomerikizomerik geçisizomerik geçişizomerik kaymaizomerizasyonizomerizmizomanyetik egriizomanyetik eğriizoizoaglutinasyonizoaglutininizoaglutinojenizoagresyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın