ciddi bir sorun olduğunu mu düşünüyorsunuz ne demek?

 1. (en)Do you think it is serious.

ciddi

 1. Güvenilir bir biçimde
 2. Şaka olmayan, gerçek
 3. Ağırbaşlı
 4. Titizlik gösterilen, önem verilen
 5. Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim
 6. Eğlendirme amacı gütmeyen.
 7. Gülmeyen
 8. Güvenilir, sağlam, önemli
 9. Önem vererek, gerçek olarak.
 10. (en)Serious.

ciddi advers etki

 1. (en)Serious adverse effect.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

sorun

 1. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
 2. Sıkıntı veren durum, dert.
 3. Bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum.
 4. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum.
 5. (en)Difficulty.
 6. (en)Trouble.
 7. (en)Question.
 8. (en)Issue.
 9. (en)Case.
 10. (en)Cause.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ciddiciddi advers etkiciddi advers olayciddi anlaşmazlıkciddi bir şekildeciddi bir tedaviye ihtiyacınız varciddi bir tedaviye ihtiyacınız var.ciddi ciddiciddi değilciddi durmakciddciddeciddenciddıcidcidadcidagocidago bölgesicidago fistülübirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın