cidago bölgesi ne demek?

 1. Üçüncü–altıncı sırt omurları düzeyinde ve iki kürek kemiği arasında kalan sırt bölgesi, regio interskapularis.
 2. Üçüncü
 3. (la)Regio interscapularis

cidago

 1. İnsan ve hayvanlarda omuzbaşı, kürek kemiğinin üstü.
 2. (en)Shoulder blade.

cidago fistülü

 1. Atlarda eyer yarası, cidavi, semer vurması, yağır, hlk. eyer yarası.
 2. (en)Withers fistula.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cidagocidago fistülücidago yüksekliğicidadcidalcidbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın