bazı avrupa memleketlerinde lise ne demek?

 1. (en)Gymnasium

gymnasium

 1. (çoğ.sia) spor salonu.
 2. Bazı Avrupa memleketlerinde lise.
 3. Spor salonu, lise (almanya)

bazı

 1. Birtakım, kimi
 2. Bazen
 3. (en)Certain.
 4. (en)Some.

bazı bazı

 1. Ara sıra, zaman zaman.
 2. (en)Now and then.
 3. (en)From time to time.

avrupa

 1. Dünyadaki kıtalardan biri.(Avrupa ikidir. Birisi, İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupaya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevkeden bozulmuş ikinci Avrupaya hitab ediyorum. L.)
 2. (en)European Medicines Evaluation Agency.
 3. (en)European.
 4. (en)Euro-.
 5. (en)Europe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazıbazı bazıbazı böceklerin salyasıbazı coğrafı mıntakalarda satış memnuiyetibazı insanlarbazı kiliselerde idare heyetibazı konulardabazı meclislerin reisibazı memleketlerde mahalli idarebazı oyunlarda hedefbazbaz alınanbaz almakbaz analoglarıbaz ayrışma sabitiavrupaavrupa alabalığıavrupa anayasasıavrupa anlaşmalarıavrupa asıllı yakındoğuluavrupa asya meleziavrupa asya melezi çocukavrupa atom enerjisi komitesiavrupa ayaktopu birliğiavrupa bankalarına yatırılan amerikan dolarıavravraavradı eri saklar, peyniri deriavraksavrasya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın